Úvod

Společnost Tecum s.r.o. byla založena v roce 2009 v reflexi na nízké uplatnění zrakově postižených na trhu práce. Nevidomým a těžce zrakově handicapovaným lidem dala možnost se profesně uplatnit na pozicích masérů a rehabilitačních pracovníků. Záhy následovalo rozšíření činnosti společnosti, aby se mohla vytvářet nová pracovní místa i pro tělesně handicapované. V současné době ve firmě pracuje více jak 25 handicapovaných zaměstnanců z řad zrakově a tělesně postižených.

Hlavní činností společnosti je poskytování kvalitních rehabilitačních a masérských služeb, a to především jako vhodného a účelného benefitu pro zaměstnance firem a institucí. Předností společnosti je schopnost poskytovat masérské služby přímo na pracovišti klienta dlouhodobou formou.

Další činností společnosti jsou administrativní práce, databázové a katalogové zpracování dat či údržba výpočetní techniky.

Mezi nejnovější činnosti se řadí odborné přednášky, sportovní služby a zajištění profesionálních e-aukcí.

Naše předsevzetí a cíle

  • Plnohodnotné zařazení handicapovaných občanů na trh práce a do společnosti
  • Nabízení kvalitních a nadstandardních služeb svým klientům
  • Maximální vytváření a udržování pracovní pohody a dobrých pracovních podmínek
  • Profesní podporování vlastních zaměstnanců a zvyšování jejich sebedůvěry
  • Poskytování „poctivého náhradního plnění“, kde je hlavní přidanou hodnotou práce postižených
  • Distancování se od nepoctivých firem a jednotlivců parazitujících na státu a handicapovaných
  • Kategorické ne říkáme úplatkům a korupčnímu jednání

Ocenění společnosti Tecum s.r.o.

Dne 4. října 2011 v Brožíkově sále Staroměstské radnice došlo k slavnostnímu předání ochranné známky Práce postižených, která je zařazena do programu Česká kvalita. Zástupcům společnosti Tecum s.r.o. Ocenění předal radní hlavního města Prahy Petr Dolínek a ředitelka NFOZP Hana Potměšilová, Ochranná známka byla udělena za kvalitní práci osob se zdravotním postižením a za činnost na základě platných legislativních podmínek.

Předávání ocenění Předávání ocenění Česká kvalita